Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA)

Mae Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) yn gyfrifol am:

  • reoli
  • cynnal; a
  • gwella

y traffyrdd, cefnffyrdd a’r asedau cysylltiol ar draws ardal De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae ein Stiwardiaid y Ffyrdd yn darparu gwasanaeth o ddydd i ddydd gan weithio i sicrhau ffyrdd diogel a theithiau dibynadwy.

 

Dolenni Cysylltiedig

Rhowch wybod am
Ddigwyddiad

Rhowch wybod i ni am falurion neu
geudyllau ar:
0300 1231213

Y Diweddaraf
am y Traffig

yn Nhrafnidiaeth
Cymru

Gwasanaeth
Swyddogion
Traffig
Llywodraeth
Cynulliad
Cymru

Gwybodaeth am Swyddi Gwag

Cliciwch yma i adael adborth

Meet the supply chain: