Mae Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) yn gyfrifol am:

  • reoli
  • cynnal; a
  • gwella

y traffyrdd, cefnffyrdd a’r asedau cysylltiol ar draws ardal De Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae ein Stiwardiaid y Ffyrdd yn darparu gwasanaeth o ddydd i ddydd gan weithio i sicrhau ffyrdd diogel a theithiau dibynadwy.

 

Dolenni Cysylltiedig