Ffeithiau a ffigurau

Ffeithoau a ffigurau

Wyddech Chi….???

Mae Twneli Bryn-glas ar yr M4 yn cael eu glanhau bob mis. Trefnir llif contra dros nos ar benwythnosau a chaeir pob ochr yn gyfan gwbl yn ei thro. Mae’r twneli’n cael eu glanhau’n llwyr a gwneir gwaith cynnal a chadw cyffredinol a sicrheir eu bod yn barod ar gyfer y diwrnod canlynol.

Dychmygwch yr oedi pe bai hyn yn cael ei wneud yn ystod y dydd!

*