Atkins

*

Atkins

Mae Atkins yn un o ymgyngoriaethau peirianneg a dylunio pennaf y byd, ag arbenigedd technegol cynhwysfawr i ymateb i heriau cymhleth prosiectau isadeiledd a dylunio hanfodol carbon mawr y byd. Os yw'n syniad ar gyfer nendwr newydd, yn waith gwella rhwydwaith rheilffordd, yn waith modelu system amddiffyn llifogydd neu'n waith gwella proses reoli, rydym yn cynllunio, yn dylunio ac yn galluogi atebion.

Gan weithio o'n swyddfeydd lleol yng Nghaerdydd ac Abertawe, mae Atkins yn cyflwyno amrywiaeth eang o wasanaethau i SWTRA wrth gynnal eu hymrwymiadau i Lywodraeth Cymru. Gan ddefnyddio gwybodaeth leol ac arbenigedd cenedlaethol, mae Atkins yn gallu cynnig gwasanaeth cyflawn i SWTRA wrth gyflwyno cynlluniau megis;

  • Cydnerthu Rhwydwaith
  • Desg Eira
  • Cyngor Twneli
  • Pob agwedd ar Beirianneg Priffyrdd
  • Pob agwedd ar Beirianneg Strwythur Priffyrdd
  • Rheoli Asedau

Os yw'n cyflwyno cynlluniau peirianneg neu'n rhoi cyngor ac arweiniad, mae Atkins ar flaen y gad o ran yr holl heriau a wynebir gan SWTRA wrth ddarparu isadeiledd priffyrdd o'r radd flaenaf.

Gwefan: www.atkinsglobal.com