Southern Electrical

SWTRA Southern Electric ContractingSouthern Electric
Contracting

Mae Southern Electric Contracting Ltd yn un o gontractwyr mecanyddol a thrydanol pennaf y DU â llyfr archebion gwerth dros £100m, ac mae'n rhan o grwp contractio Scottish & Southern Energy plc. Mae'n cyflogi dros 4,000 o staff ac yn gweithredu o rwydwaith o 64 o swyddfeydd lleol ledled y wlad. Wedi'i adeiladu ar set gyffredin o werthoedd craidd, mae'r busnes yn enwog am gyflwyno prosiectau o safon ar draws amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys; contractio mecanyddol a thrydanol, goleuadau stryd, data a thelathrebu ac ynni adnewyddadwy. Ynghyd â'u rhagflaenyddion, maent wedi bod yn gwneud gwaith gwasanaethau goleuadau ers mwy na 40 mlynedd ac mae ganddynt brofiad helaeth ar bob lefel o reoli a gweinyddu contractau cynnal a chadw tymor amrywiol.

Er mwyn cynnal ei safle, mae gan SEC weithlu tra medrus y mae dros 600 wedi'u cyflogi ar wasanaethau goleuadau a gwaith dodrefn stryd yn unig. Gellir galw ar y brif swyddfa am gefnogaeth mewn meysydd penodol megis ansawdd, diogelwch, etc.

Nod SEC yw datblygu polisi 'gwerth gorau' trwy ddarparu gwaith gosod a chontractau gwasanaeth cynnal a chadw o ansawdd i sicrhau bod gwasanaethau'n diwallu blaenoriaethau cwsmeriaid.

Mae llwyddiant y cwmni'n seiliedig ar werthoedd Diogelwch, Gwasanaeth, Effeithlonrwydd, Cynaladwyedd, Rhagoriaeth a Gwaith Tîm. Yn ychwanegol, mae ei ymroddiad parhaus i 'welliant parhaus' wedi helpu i symud cynnydd y grwp ymlaen yn dda tuag at amcan ei ymgyrch i fod y contractwr mecanyddol a thrydanol gorau yn y DU”.

Gweithgarwch busnes craidd gwasanaethau goleuadau:-

  • Contractau Cynnal a Chadw Tymor
  • Cynlluniau Goleuadau Newydd
  • Goleuadau Amwynderau
  • Llifoleuadau Chwaraeon
  • Goleuadau Diwydiannol
  • Cynlluniau Meysydd Parcio a Llifoleuadau
  • Dylunio

Rydym yn darparu gwasanaethau dylunio, amcangyfrif, ymgynghori a rheoli prosiectau mewnol ar gyfer yr holl weithgarwch uchod. Mae gennym hanes hir o ddarparu'r gwasanaethau uchod ledled y DU i gronfa gleientiaid helaeth yn y sectorau masnachol, diwydiannol a marchnad gartref.

Rydym yn gweithredu o swyddfeydd rhanbarthol ledled Cymru, yr Alban a Lloegr. Rheolir pob un o'n swyddfeydd gan uwch-reolwr contractau â goruchwyliaeth leol briodol, lefelau gweithredol a staff cefnogi clercol.

Gwefan: www.sec.eu.com