Hepgor gwe-lywio

Siemens

*

Siemens

Fel y cwmni technoleg traffig pennaf yn y DU, mae Siemens yn ymroddedig i ddarparu atebion traffig o safon a rhagoriaeth gwasanaeth i helpu i wella diogelwch ffyrdd a lleihau tagfeydd. Ar ran SWTRA, mae Siemens ar hyn o bryd yn gwneud gwaith cynnal a chadw, gwella a gosod y cyfarpar goleuadau traffig ar draffyrdd a chefnffyrdd yn Ne Cymru. Mae hyn yn cynnwys monitro a gwasanaeth 24/7 o bell a chefnogaeth galw mas.

Mae Siemens yn dylunio ac yn datblygu portffolio cynnyrch amrywiol o'i ganolfan weithgynhyrchu yn y DU sy'n cynnwys goleuadau traffig, rheolyddion, rheoli traffig trefol a systemau gorfodi lonydd bysus. Rydym hefyd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys dylunio peirianneg traffig, modelu; rheoli prosiectau; gosod; cynnal a chadw tymor hir; a hyfforddiant ac asesiadau cynllun sector.

Gwefan: www.siemens.co.uk/traffic/en/