Cemex

*

Cemex

Rhoddodd Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) y contract fframwaith 3 blynedd, gwerth £3M y flwyddyn, i CEMEX yn 2006. Diben y contract yw cynnal gwaith cynnal a chadw arfaethedig ac ymatebol i'r rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yn Ne Cymru. Term SWTRA ar gyfer y fframwaith oedd y rhan 'ganolog', ac mae'n cynnwys y prif lwybrau cyflymder uchel sy'n gwasanaethu De Cymru rhwng cyffordd 32 a chyffordd 49 yr M4, hefyd yn cynnwys yr A470, a'r A465.

Mae'r prosesau allweddol a ddarperir i SWTRA yn cynnwys

 • Cynnal a chadw priffyrdd
 • Gwaith wynebu priffyrdd
 • Gwaith wynebu atal sgidio
 • Rheoli traffig ar gynlluniau amrywiol
 • Clirio safle, cloddio, draeniau a ffensys diogelwch
 • Arwyddion ffordd, cyfathrebu a marciau
 • Colofnau goleuo a pheipiau cysylltiedig
 • Addasu nenbontydd
 • Darparu atalfeydd amgylcheddol
 • Gallu gweithio y tu allan i'r cwmpas
 • Gweithio ger ffyrdd cyflymder uchel
 • Darparu gwaith nos i darfu cyn lleied â phosib
 • Ardaloedd amgylcheddol sensitif
 • Gwaith peirianneg sifil mân
 • Sicrhau llif traffig a chynnal amseroedd teithio

Gwefan: www.cemex.com