Alun Griffiths

*

Alun Griffiths

Wedi'i sefydlu ym 1968 ac yn dal i fod mewn dwylo preifat, mae Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf (AGCL) yn un o'r contractwyr peirianneg sifil blaengar yng Nghymru. Mae ein prif swyddfa yn y Fenni, gyda swyddfeydd rhanbarthol yn San Clêr, Port Talbot, Machynlleth, Rhaeadr Gwy a Phorthmadog. Mae'r cwmni'n cyflogi dros 500 o bobl sydd, ar y cyd â'n cerbydlu helaeth, yn rhoi'r adnoddau a'r hyblygrwydd i ni gyflwyno prosiectau'n effeithlon o fewn cyfyngiadau amser a chyllideb caeth i Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA).

Ymunodd AGCL â phartneriaeth cadwyn gyflenwi SWTRA fel contractwr fframwaith ym mis Ebrill 2006. Rydym yn cyflawni rôl y prif gontractwr ac yn cyfrannu at wasanaethau cyflenwi'r Fframwaith Cynnal a Chadw Pontydd (Ardal Ddwyreiniol) a'r Fframwaith Cynnal a Chadw Priffyrdd (Ardal Ddwyreiniol). Hyd yn hyn, rydym wedi cymryd rhan mewn cyflwyno dros 60 o gynlluniau, gan amrywio o waith atgyweirio strwythurol mân i waith ailadeiladu traffordd mawr sy'n cynnwys dilyniannu cymhleth a rheoli traffig. Ein blaenoriaeth wrth gynllunio'r holl gynlluniau hyn fu sicrhau diogelwch y cyhoedd sy'n teithio a'n gweithlu, gan darfu cyn lleied â phosib. Mae gan AGCL y gronfa sgiliau i fodloni'r rhan fwyaf o anghenion SWTRA gyda'n hadnoddau mewnol helaeth, ond rydym hefyd yn dibynnu ar gadwyn gyflenwi leol gref ar gyfer darparu gwasanaethau arbenigol.

Gwefan: www.alungriffiths.co.uk