Cwrdd â'r gadwyn gyflenwi

Cwrdd â'r gadwyn gyflenwi

Mae'r strategaeth gaffael ar gyfer Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) wedi bod yn seiliedig ar ddatblygu cadwyn gyflenwi o bartneriaid sector cyhoeddus a phreifat yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno'r gwasanaeth cynnal a chadw priffyrdd.

Mae SWTRA wedi cynnwys ymgynghorwyr a chontractwyr y sector preifat trwy broses dendro Cyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU) i gynorthwyo wrth ddarparu gwasanaethau ymgynghori, dylunio ac adeiladu. Yn gyffredinol mae'r contractau'n fframweithiau cynllun cyfraddau sy'n gweithredu o dan amodau a thelerau Contract NEC3.

Ar hyn o bryd, gwneir gwaith cynnal a chadw arferol gan Bartneriaethau Cynnal a Chadw Rhanbarthol y Sector Cyhoeddus.