Swyddogion Traffig De Cymru

Swyddogion Traffig y Cynulliad Cenedlaethol

Pwy ydym ni?

Yn dilyn lansiad arbrawf Gwasanaeth Swyddogion Traffig yng Ngogledd Cymru ym mis Mai 2009, gwnaeth Dirprwy Brif Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd ymrwymo i gyflwyno Gwasanaeth Swyddogion Traffig tebyg yn Ne Cymru.

*Mae Swyddogion Traffig mewn gwisgoedd nodedig a cherbydau yn cael eu defnyddio i fod yn gyfrifol am ardal ar yr M4 o Dollborth yr Ail Groesfan Hafren o gyffordd 34, Miskin, yn ogystal â'r A470 o gyffordd 32, Coryton, i Abercynon.

Mae Swyddogion Traffig y Cynulliad Cenedlaethol wedi'u hyfforddi i safon uchel ym mhopeth o ddiogelwch i drin cwsmeriaid, rheoli traffig a defnyddio technoleg

Pan fo digwyddiadau, ein cydweithwyr yn yr heddlu fydd yn ymchwilio i'r drosedd, ond rydym ni'n eu helpu drwy gydlynu adnoddau'r gwasanaethau argyfwng eraill, rheoli traffig ac ailagor ffyrdd cyn gynted ag y mae'n ddiogel i wneud hynny. Yn dod o Ganolfan Rheoli Traffig De Cymru, rydym yn gweithio gyda Thraffig Cymru i hysbysu'r cyhoedd drwy arwyddion negeseuon electronig a thrwy ddarparu gwybodaeth i adroddiadau teithio lleol.