Rheoli’r Rhwydwaith

Rheoli’r Rhwydwaith

Mae Adran Rheoli’r Rhwydwaith yn gyfrifol am reoli’r gwaith ar rwydwaith y cyffyrdd a’r traffyrdd.

Mae’r adran yn cynnwys Timau Gweithrediadau’r Ardal a Chanolfan Rheoli’r Rhwydwaith ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod gweithredu’r rhwydwaith o ddydd i ddydd yn cydymffurfio â gofynion Cyfarwyddiaeth Drafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

*