Rheoli asedau

Rheoli asedau

Mae’r Adran Rheoli Asedau yn gyfrifol am gynnal a chadw cyflwr a gwerth asedau traffyrdd a chefnffyrdd Cynulliad Cymru.

Mae’r asedau’n cynnwys:

  • y priffyrdd
  • pontydd a strwythurau (gan gynnwys twneli)
  • goleuadau stryd
  • signalau traffig
  • rhwystrau diogelwch.
  • arwyddion
  • yr ystâd feddal gan gynnwys ymylon y priffyrdd ac ardaloedd wedi’u plannu

*