Agency structure

Strwythur yr Asiantaeth

Rôl uned reoli Asiant Cefnffyrdd De Cymru yw rheoli gweithredu o ddydd i ddydd a chyflwyno rhaglen o gynlluniau cynnal a chadw a gwella ar rwydwaith y cefnffyrdd a’r traffyrdd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r strwythur yn dangos rôl alluogi / reoli'r Asiantaeth, sef caffael a chydlynu'r broses o gyflwyno pob cynllun a gweithiau trwy ei llwybr cyflenwi ac nid i gyflawni’r gwaith yn uniongyrchol.

Datblygwyd y strwythur i adlewyrchu swyddogaethau allweddol y rôl ac fe’i rhennir yn dri thîm: Rheoli Asedau / Rheoli Rhwydwaith / Rheoli Busnes.

Dogfennau cysylltiedig
File type Document File size
pdf Siart Strwythur 57 KB