What we do

Cyfrifoldebau'r Asiantaeth

SWTRA

Mae SWTRA yn gyfrifol am reoli a chynnal tua 436 cilomedr o gefnffyrdd a 178 cilomedr o draffyrdd a’i asedau cysylltiol ar ran Llywodraeth Cymru (LlC).

Mae Ardal yr Asiantaeth yn Ne Cymru yn cynnwys bron y cyfan o ardaloedd gweinyddol yr awdurdodau lleol rhwng Abergwaun a Phontydd Hafren.

Dolenni Cysylltiedig