Who we are

Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA)

 

 

Ffurfiwyd Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru (LC) ar reoli cefnffyrdd yng Nghymru.

Fel un o dair asiantaeth newydd yng Nghymru rhoddwyd y cytundeb i reoli Asiantaeth De Cymru i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot am y 5 mlynedd cyntaf yn dechrau ar 1Ebrill 2006.

Map â manylion ardaloedd pob Asiant yng Nghymru.

Dolenni Cysylltiedig