Routine maintenance

Gweithgareddau Cynnal a Chadw Rheolaidd

Mae Uned Rheoli’r Rhwydwaith yn gyfrifol am reolaeth weithredol rhwydwaith y cefnffyrdd a’r traffyrdd.

Mae Timau Gweithredu’r Ardal a Chanolfan Rheoli’r Rhwydwaith yn gyfrifol am sicrhau bod gweithredu o ddydd i ddydd y rhwydwaith yn bodlon’r safonau gofynnol.

Mae’r gweithredu cyffredinol o ddydd i ddydd yn bwysig iawn, ac yn sicrhau bod y ffyrdd yn cael eu cadw i safonau er mwyn i bawb sy’n dymuno eu defnyddio wneud hynny’n ddiogel.

Mae defnyddioldeb y rhwydwaith yn holl bwysig ac rydym yn gwneud yr amrywiaeth ganlynol o weithgareddau trwy ddarparwyr ein gwasanaeth:

 • Patrolau Diogelwch
 • Glanhau Draeniadau
 • Torri Porfa
 • Rheoli Cemegolion
 • Sgubo’r Priffyrdd
 • Sbwriel
 • Glanhau Arwyddion
 • Atgyweirio Ffensys Diogelwch
 • Cynnal a Chadw Signalau Traffig
 • Cynnal a Chadw Goleuadau Stryd
 • Cynnal a Chadw Strwythurau’n Rheolaidd
 • Cynnal a Chadw Twneli’n Rheolaidd
 • Gwasanaeth y Gaeaf / Gwasgaru Halen er Diogelwch
 • Ymateb mewn Argyfwng
 • Cynnal a Chadw Eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gellir cael gwybodaeth bellach yn yr adran ar Rheoli’r Rhwydwaith