Privacy, Terms & Conditions

Preifatrwydd / Telerau ac Amodau

Os ydych yn ddefnyddiwr â mynediad y cyhoedd neu fynediad anhysbys, nid yw Asiant Cefnffyrdd De Cymru yn cadw neu gipio gwybodaeth bersonol ond mewngofnodi cyfeiriad Darparwr Mynediad i’r Rhyngrwyd y defnyddiwr yn unig, sy’n cael ei adnabod yn awtomatig gan weinyddwr y we*. Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall a wirfoddolir gennych i ni:

Trinnir hyn yn berchnogol a chyfrinachol. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer adolygiad mewnol ac i hysbysu chi am uwchraddio’r Wefan. Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn gymwys i Wefan Asiant Cefnffyrdd De Cymru unig yn www.southwales-tra.gov.uk Nid yw’r datganiad hwn yn cynnwys dolenni yn y wefan hon i Wefannau eraill.