Copyright

Hawlfraint

Mae’r deunyddiau a welir ar y Wefan hon, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw destun, logo, eiconau, ffotograffau ac unrhyw waith celf arall yn ddeunyddiau wedi’u diogelu gan hawlfraint Asiant Cefnffyrdd De Cymruoni nodir yn wahanol. Gellir defnyddio’r deunyddiau hyn sydd wedi’u diogelu gan hawlfraint heb ein caniatâd ar yr amod na chant eu hatgynhyrchu, newid neu eu defnyddio ar gyfer elw ariannol. Gellir defnyddio’r deunyddiau hyn sydd wedi’u diogelu gan hawlfraint yn unig â chaniatâd ysgrifenedig gennym ni.

Nid yw’r caniatâd i ddefnyddio deunyddiau hawlfraint ar y Wefan hon yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau a nodir eu bod yn hawlfraint unrhyw drydydd parti: mae’n rhaid cael caniatâd i ddefnyddio deunyddiau hawlfraint trydydd parti gan y trydydd parti ei hunan.

Dylid cyfeirio ceisiadau i ddefnyddio unrhyw ddeunydd hawlfraint sy’n perthyn i Asiant Cefnffyrdd De Cymruat Uned 12a, Tŷ Llandarsi, The Courtyard, Parc Busnes D'Arcy, Llandarsi, Castell-nedd, SA10 6EJ