Cysylltwch â Ni

Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Uned 12A, Ty Llandarcy,
The Courtyard,
Parc Busnes D'Arcy,
Llandarcy,

Castell-nedd
Castell-nedd Port Talbot
SA10 6EJ pref

www.swtra.co.uk

03001231213 0300 123 1213 voice +443001231213

Mae Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru’n cyflwyno gwasanaethau ar ran Llywodraeth Cymru. Ar gyfer cwynion na ellir eu datrys drwy ein gwasanaeth ymholiadau neu rai sydd â chyswllt uniongyrchol â chyfrifoldebau’r Llywodraeth, defnyddiwch y ddolen ganlynol:
http://gov.wales/contact_us/makeacomplaint/?skip=1&lang=cy

Ar gyfer polisi cwynion Llywodraeth Cymru, gweler
http://gov.wales/contact_us/makeacomplaint/complaintspolicy/?lang=cy

Os oes gennych unrhyw sylwadau gwnewch hynny yma – i ddweud wrthym am broblem neu i ofyn cwestiwn, defnyddiwch y ffurflen hon.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch gwybodaeth traffig cyfredol ewch i wefan Trafnidiaeth ac Adfywio Strategol.

I roi gwybodaeth am ddamwain

Ffôn: 0300 1231213
E-bost: enquiries@southwales-tra.gov.uk

Neu defnyddiwch y ffurflen isod

Contact - SWTRA