About Us

Gwybodaeth am
Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA)

SWTRA

Asiantaeth yw Asiant Cefnffyrdd De Cymru(SWTRA) sy’n gweithio ar ran is-adran Trafnidiaeth ac Adfywio Strategol Llywodraeth Cymru (LlC). Mae’n gyfrifol am Reoli, Cynnal a Gwella rhwydwaith y ffyrdd strategol yn Ne Cymru.

Mae rôl bwysig gennym i weithredu Strategaeth y Llywodraeth Cymru ar Reoli Ffyrdd.

Dolenni Cysylltiedig