Our Roads

Y Rhwydwaith Ffyrdd a reolir gan SWTRA

Mae rhwydwaith y Cefnffyrdd yn Ne Cymru yn cynnwys tua 436 o lwybr-gilomedrau o gefnffyrdd a 178 o lwybr-gilomedrau o draffyrdd.

Mae’r Ardal Asiantaeth yn Ne Cymru yn cynnwys bron pob un o 14 ardaloedd gweinyddol yr Awdurdodau Lleol rhwng Abergwaun ac Ail Bont Hafren.

Mae’r tabl amgaeedig yn rhoi manylion am y llwybrau yn ardal SWTRA
Rhif Ffordd Maint yr Llwybr
M 48 Pont Hafren – M4, Cyffordd 23, Rogiet.
M 4 Ail Bont Hafren – Pont Abraham.
A 48M M4, Cyff. 29 – A48 Rhodfa’r Gorllewin.
A 40 Ffin Lloegr @ Trefynwy - Abergwaun.
A 4042 M4, Cyffordd 25A – A40, Cylchfan Hardwick, Y Fenni.
A 4060 A470, Cyffordd @ Pentre-bach – A465, Cyff. Dowlais.
A 4076 Aberdaugleddau – A40, Hwlffordd.
A 4232 M4, Cyffordd 33, Capel Llanilltern – Cyfnewidfa Croes Cwrlwys.
A 449 M4, Cyffordd 24, Coldra – A40, Cyfnewidfa Rhaglan.
A 465 Llangua – M4, Cyffordd 43, Llandarsi.
A 466 Cylchfan Newhouse – A48(T) Cylchfan Highbeech.
A 470 M4, Cyffordd 32, Coryton – A465, Cefn Coed.
A 477 Cyffordd A40, San Clêr – Doc Penfro.
A 48 Cas-gwent – Caerfyrddin.
A 483 Pont Abraham – A40, Rhos-maen.
A 487 A40, Abergwaun – Arhosfan Feidr Cefn.