Traffic Officer Survey

Yn ddiweddar cawsoch gymorth gan Swyddog Trafnidiaeth yng Nghymru. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r ffurflen hon a fydd yn rhoi adborth defnyddiol i ni ac yn mesur i ba raddau rydych chi’n fodlon ar wasanaeth y Swyddogion Trafnidiaeth

Required Field *

Pa un o’r datganiadau canlynol sydd debycaf o ran natur i’r digwyddiad yr oeddech chi’n gysylltiedig ag ef?Fedrwch chi roi amcangyfrif o faint o amser a aeth heibio rhwng dechrau’r digwyddiad yr oeddech chi’n gysylltiedig ag ef a’r amser y cyrhaeddodd y swyddog traffig?A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?

Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
Yn gyffredinol, beth yw eich barn am y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig?